• 58588_324594877682154_779179514_n.jpg
 • 1269731_301859809955661_76060906_o.jpg
 • 1391636_310226579118984_164658816_n.jpg
 • 1470049_327108314097477_158593557_n.jpg
 • 10646664_634830059991966_3823067465434244701_n.jpg
 • 11214095_607684542706518_7053613344319637042_n.jpg
 • 12009752_639372409537731_2148690286780903671_n.jpg
 • 13178966_737494289725542_3487478330400056278_n.jpg
 • 13239913_742561635885474_8821509640170809908_n.jpg
 • 14500476_815874231887547_3486353402639753497_o.jpg
 • 14729230_826424037499233_1096510414264889813_n.jpg
 • 17359271_923342941140675_3275664705751519975_o.jpg
 • 19944409_1000936236714678_5822692894177143460_o.jpg
 • 20201007_130230.jpg
 • 20221021_190003.jpg
 • 20221021_190313.jpg
 • 32507960_1187800828028217_6097738045644079104_n.jpg
 • 35270264_1208247385983561_8198495975631749120_n.jpg
 • 47574633_1361682250640073_2387450321300357120_n.jpg
 • 47577659_1363034893838142_6278683918312931328_n.jpg

Elinstallationer

Installation av belysning utom och inomhus, även ljussättning av träd och fasader

Installation av vitvaror.

Installation eller utbyte av vägguttag, strömbrytare och dimmrar.

Försäljning och installation av bastuaggregat med tillbehör.

Åskskydd och skydd mot överspänning och strömspikar kan vara en god investering och billig försäkring mot skador. När blixten slår ner i el- eller telefonnätet utlöser den en överspänning som kan skada TV-apparater och andra elektroniska apparater i ditt hem.

Jordfelsbrytare är en billig livförsäkring med brandskydd - ett bra komplement i en elinstallation. En jordfelsbrytare bryter snabbt strömmen om någon apparat blir spänningsförande och minskar risken för att du eller någon i din omgivning skadas av elen. Dessutom måste en jordfelsbrytare finnas om du har: uttag utomhus eller i badrum, golvvärme.

Snösmältning tak

Snö på tak och i hängrännor blir till is och kan orsaka frostsprängningar i fastigheten. Eller bildar istappar som kan lossna och orsaka betydligt värre skador. Med en värmelösning i rännor och stuprör smälter snön bort innan den ställer till problem. Med hjälp av fuktsensorer och temperaturgivare sköts detta helt automatiskt = effektivt och ekonomiskt.

 

 

Solcellsanläggningar

Solen är en gratis energikälla, i form av naturligt ljus och värme, som dessutom finns i överflöd. Det är möjligt att fånga in en del av den fria energin för att omvandla solljus till elektricitet. Detta görs genom användande av solcellspaneler.

Visst har vi förutsättningar i Sverige att utnyttja solen som energikälla. Solenergi är ett hållbart alternativ som ger ett fast elpris i minst 25 år på egenproducerad el. Dessutom är ett solcellssystem helt tyst och i stort sett underhållsfritt.

 

Golvvärme, elvärme

Generellt kan man säga att elektrisk golvvärme i golvet är en bra lösning vid renovering och tillbyggnad.

På mindre ytor tar det som regel många år innan vattenburen golvvärme börjar bli lönsamt. På sådana små ytor som t ex i badrum, duschrum och våtutrymmen finns det dessutom andra fördelar med elektrisk golvvärme. Där vill du ha ett skönt varmt golv hela året.

Det är idag enkelt att köpa ett komplett 230 volts golvvärmepaket. Många tror helt felaktigt att man kan lägga ledningarna själv och sedan få installationen kontrollerad av en elinstallatör. Så är det inte - för att alla garantier ska gälla krävs det att golvvärmen installeras av en elektriker.

Alla vet att det är skönt att sätta fötterna på ett varmt golv. Men det finns fler fördelar med golvvärme. Om fötterna är varma blir hela kroppen glad. Den optimala värmefördelningen för oss människor är varma fötter och svalt huvud. Vi mår som bäst när det är svalare i huvudhöjd och varmare om fötterna. Bara med golvvärme får du just precis en sådan värmefördelning.

     

 Servitum har fått märkningen Garanterad installatör av Ebeco eftersom vi gör dokumenterade och säkerställda installationer.r.

 

Tele, Data, Tv

Data, TV och larm är en ökande del av vår verksamhet. Vi erbjuder hjälp inom datanät, trådlösa och kabelburna.

Porttelefon och kodlås för dörrar, passersystem med tagg eller kort offereras vid förfrågan.

Utökning eller flytt av telefon och tv uttag.

Vi lämnar självklart protokoll om det behövs på datajobben.

Vi kan även erbjud hjälp med kompletta brandlarm, släcksystem och nödljus/hänvisningsarmaturer.

Elbilsladdning

Många som köper ny elbil glömmer bort hur viktigt det är med rätt utrustning för laddningen av bilens batterier. Elsäkerhetsverket avråder från regelbunden laddning i vanliga vägg- och motorvärmaruttag. Laddkabeln med kontrollbox som oftast medföljer fordonet är normalt avsedd för temporär användning, när andra möjligheter saknas. Gamla eller felaktiga kopplingar och kabelförgreningar i fastigheten kan orsaka varmgång vid hög belastning, vilket i sin tur kan leda till brand. Ett elinstallationsföretag kan kontrollera skicket på elinstallationen. En riktig laddbox har Typ-2 don som klarar hög belastning under lång tid. Laddningen övervakas enligt mod 3, där anslutningen förreglas elektriskt för att förhindra i- och urkoppling under belastning. Vi hjälper dig att lösa allt detta.

Kontakta oss:

026 420 34 00

info@servitum.se

Kanalvägen 6, 80309

Gävle

Organisationsnummer: 556929-7640

Fakturor@servitum.se